گل و گیاه قاسمی09151607982 – 09159643869 , عرضه مستقیم پیاز زعفران از پایتخت زعفران ایران و جهان(قاین)


عرضه مستقیم پیاز زعفران از پایتخت زعفران ایران و جهان(قاین) , عرضه مستقیم نهال زرشک از قاین پایتخت یا قوت سرخ

خانه » زعفران » آبیاري مزرعه زعفران پوشیده از برف و یا یخ زده
پرینت این پست پرینت این پست

آبیاري مزرعه زعفران پوشیده از برف و یا یخ زدهفرستاده شده توسط مرتضی قاسمی دسته ها : زعفران
0 votes
FavoriteLoadingافزودن به علاقمندیها

 آبیاري مزرعه زعفران پوشیده از برف و یا یخ زده:

در مناطق کویري یکی از منابع اصلی تأمین آب آبیاري، قنات است. کشاورزان این مناطق براي آب و قنات احترام و ارزش زیادي قائلند در این شرایط برايجلوگیري از اتلاف آب کشاورزان حتی در شرایطی که بارندگی هم به میزان کافی داشته باشیم باز هم آبیاري با آب قنات را انجام می دهند و آبیاري را قطع نمی کنندو در زمان یخبندان نیز آبیاري توسط گروهی از کشاورزان انجام میشود که این آبیاري باعث خسارت به برگهاي گیاه زعفران می گردد لذا پیشنهاد میشود که درزمان یخبندان آبیاري مزارع زعفران شدید انجام نشودزیرا در این شرایط امکان یخ زدگی برگ گیاه وجود دارد و همچنین در نتیجه یخ زدگی خاك، گیاه قادر بهجذب آب و مواد غذایی نیست اما برگها به میزان کمی عمل تنفس را انجام میدهند و این امر باعث کاهش میزان اندوخته بنه زعفران میشود و در سال بعد کاهش تولید خواهیم داشت.

میزان پوشش برف در سطح مزرعه:

مقوله دیگري که مورد بررسی قرار گرفت ارتباط بین پوشش سطح مزارع زعفران با برف و تأثیر آن در سرمازدگی برگ سبز زعفران می باشد. قسمتهایی از برگ که از سطح برف خارج شده است دچار یخ زدگی شده است و به رنگ سفید مایل به خاکستري قابل مشاهده است (عکس شماره 2 ) دلیل این موضوع این است که پوشش برف در سطح مزرعه بعنوان یک عایق حرارتی عمل می کند و از خروج حرارت به صورت تشعشع برگشتی جلوگیري میکند، لذا قسمتهاي پوشیده شده از برف داراي دماي بیشتري نسبت به قسمتهاي عریان می باشند. بنابراین پوشش برف مزرعه عملاً بعنوان عایق حرارتی عمل میکند و از گیاه در برابر افت شدید دما محافظت میکند. یکی از عواملی که میتواند این لایه را از بینببرد آبیاري است که در صورت برودت زیاد دما باید از آبیاري صرف نظر کرد. لازم به توضیح است که در این زمان رشد رویشی و زایشی متوقف شده است با جمع بندي تمام موارد می توان گفت اگر کشاورزان گیاه زعفران را درست مدیریت کنند و از آبیاري در روزهاي سرد سال و انجام اعمالی که باعث حذف برف از روي گیاه می شود پرهیز کنند تنش یخبندان تأثیر کمی روي سطح سبز و بنه زعفران و تا حدودي روي عملکرد خواهد داشت، اما امکان از بین رفتن کامل گیاه و تولید متصور نیست. البته براي تعیین محدوده تحمل و بردباري زعفران نسبت به درجه حرارتهاي پایین و پدیده سرمازدگی باید بررسیهاي جامعی انجام گیرد تا بتوان با قاطعیت اظهار کرد در چه دمایی امکان از بین رفتن گیاه وجود دارد. با توجه به آمار هواشناسی سال اخیر، در دو ماه دي و بهمن همواره دماي پایین تر از صفر در طول شبانه روز رخ داده است، به طوري که در دي ماه میانگین دماي حداقل 8/4 -و مطلق آن 19/6 -درجه سانتی گراد بوده است. همچنین در همین ماه حداکثر مطلق دما 7/2 و میانگین حداکثر دما 0/3 درجه سانتی گراد و نیز ارتفاع بارش برف در این ماه 38 سانتی متر بوده است. در بهمن ماه هم میانگین حداقل دما8/3 -وحداقل مطلق 17/6-و در همین ماه میانگین حد اکثر دما 2/2 و مطلق حداکثر دما 16/8 درجه سانتی گراد و میزان بارش برف 17سانتی متر بوده است. لذا به نظر می رسد با توجه به اینکه زعفران در این مدت دچار سرمازدگی نشده است سازگاري این گیاه به سرما بیشتر از این حدود میباشد.

بازدید: 559

فروش پیاز زعفران قاین فروش پیاز زعفران قاین مبارزه با موش مزارع زعفران
 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

نوشته های محبوب

the_title()

اتمام فروش پیاز زعفران در س

فروش پیاز زعفران در سال 97 به پایان رسید آغاز فروش ...

the_title()

ثبت نام در کارگاه آموزشی کش

آموزش کشت گلخانه‌ای زعفران به روش هواکشت یا ایروپونیک. : ✍ ...

the_title()

فروش پیاز زعفران , قیمت پیاز

 آغاز فروش پیاز در سال 97 از پایتخت زعفران ایران و ...

the_title()

نکات مهم درباره کاشت زرشك 091

کاشت زرشک: *خاک مناسب برای پرورش گیاه زرشک، خاکی آهکی با ...

the_title()

کاشت پیاز زعفران در گلدان

پیاز زعفران  را شما میتوانید در گلدان ، باغچه و ...

پشتیبانان

 • در سایت ما تبلیغ کنید
 • در سایت ما تبلیغ کنید
 • در سایت ما تبلیغ کنید
 • در سایت ما تبلیغ کنید
فروش پیاز زعفران قاین
پرداخت آنلاین
فروش پیاز زعفران قاین
فروش پیاز زعفران قاین
فروش پیاز زعفران قاین

مبارزه با موش مزارع زعفران